Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

Σχέδιο για Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών και για δυνατότητα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών

Print this post

Δείτε εδώ τη νομοθετική πρωτοβουλία (σε σχέδιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για "Πολιτική συμμετοχή ομογενών και αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στην Ελλάδα" και για τη δυνατότητα κτήσης ελληνικής ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν ή παρακολούθησαν σχολείο στην Ελλάδα.