Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

«Εφαρμόστε το νόμο για μετανάστες και άσυλο»

Επιτακτική χαρακτηρίζει την ανάγκη μιας νέας πολιτικής που θα εφαρμόζει το νόμο στο θέμα των μεταναστών και προσφύγων η Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέτρα όπως η άρση της κράτησης, η εξάμηνη αναβολή απομάκρυνσης, η απρόσκοπτη πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και η δημιουργία δομών υποδοχής και φιλοξενίας θεωρούνται αναγκαία για την ευθυγράμμιση με το δίκαιο.


Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Ομάδας Δικηγόρων για τα Δικαιώματα των Προσφύγων και Μεταναστών έχει ως εξής:

«Η πολιτική των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων να υποβάλλουν τους μετανάστες και πρόσφυγες που εισέρχονται ή /και βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια σε παρατεταμένη, αδιάκριτη και συστηματική κράτηση συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου, σύμφωνα με το οποίο η διοικητική κράτηση επιβάλλεται ως έσχατο μέτρο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, η επιβολή της διοικητικής κράτησης συνιστά τον κανόνα αντί για την εξαίρεση και επιλέχθηκε ως η κύρια πολιτική των κυβερνήσεων στο μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα.